NOT-ARE te Puurs-Sint-Amands, Notarissen Ann De Block en Renate De Koker

 

NOT-ARE te Puurs-Sint-Amands

Notarissen Ann De Block en Renate De Koker

10

Ik ben betrokken in een bemiddeling. Kan ik nog overstappen naar een gerechtelijke procedure?

Ja dat kan. Bemiddeling kan enkel verder gaan indien alle partijen er toe bereid zijn. Op elk ogenblik kan een partij beslissen met bemiddeling te stoppen en over te stappen naar de gerechtelijke procedure.

Opgelet: alle verklaringen en documenten die gebruikt worden tijdens de bemiddeling kunnen en mogen niet gebruikt worden in de gerechtelijke procedure.

 

Data Protection Officer

Het kantoor heeft een data protection officer aangeduid om de bescherming van de persoonsgegevens die zij verwerkt te garanderen. Elke aanvraag omtrent de bescherming van de persoonsgegevens van het kantoor alsook elke aanvraag in verband met de uitoefening van de rechten van de betrokkenen kan gericht worden aan privacy@belnot.be .