NOT-ARE te Puurs-Sint-Amands, Notarissen Ann De Block en Renate De Koker

 

NOT-ARE te Puurs-Sint-Amands

Notarissen Ann De Block en Renate De Koker

10

Mag mijn advocaat meekomen tijdens de bemiddeling

Indien u wenst dat uw advocaat aanwezig is tijdens de bemiddeling, dient dit eerst besproken te worden met de bemiddelaar en partijen.
Er dient m.a.w. eerst afgesproken te worden met de bemiddelaar of advocaten al dan niet aanwezig mogen zijn.
Indien advocaten aanwezig zijn, zullen zij echter enkel kunnen meekomen als raadgever of adviseur. De onderhandelingen moeten nog steeds door uzelf gebeuren en niet bij monde van uw advocaat. Verdere spelregels in dat verband worden uitgelegd door de bemiddelaar.
Indien advocaten niet aanwezig mogen zijn, kan u uw advocaat uiteraard steeds raadplegen voor bijkomende informatie of advies.

 

Data Protection Officer

Het kantoor heeft een data protection officer aangeduid om de bescherming van de persoonsgegevens die zij verwerkt te garanderen. Elke aanvraag omtrent de bescherming van de persoonsgegevens van het kantoor alsook elke aanvraag in verband met de uitoefening van de rechten van de betrokkenen kan gericht worden aan privacy@belnot.be .